07
Apr

Orta-boy Isletmeler için Network Destegi

AS’ın Bilişim Teknolojileri Hizmetleri

Genel Bakış

50 ile 250 arasında network kullanıcısına sahip işletmeler, BT dış kaynak kullanımı pazar bölümünden geleneksel olarak yetersiz hizmet almaktadırlar. Maliyet yapıları ve hizmet dağıtım modelleri, komplekslik ve kamsamlılık açısından daha büyük kurumsal firmaların Bilişim sistemleriyle karşılaştırılabilir networklere sahip olan, tipik olarak BT’lerini desteklemek için küçük BT Bütçelerine sahip çoğu orta-boy işletmeler için büyük dış destek organizasyonları çok pahalı olmaktadır. AS’ın hizmet dağıtım modeli, uzaktan desteğin tam avantajlarına sahip olarak, sanal ofis altyapısı ve önleyici tedbirler oluşturan network izlemesi, teknolojilerin geniş alanında tecrübe sahibi olmuş üstün nitelikli uzmanlarıyla kurumsal seviyede hizmetlerini sunarken çarpıcı biçimde BT destek maliyetlerini düşürmektedir.

AS’ın birlikte çalışma hizmetleri, Kurum içi BT kadro kapasitenizin gücüyle, AS’ın derin uzmanlığa sahip mühendisleri arasında işletmenizin kurum içi ve dış kaynak desteği arasında doğru dengeyi bulmanızı sağlayacaktır. İhtiyacınız olduğunda etkili destek sağlamasıyla, kritik uygulamalar için uzmanlar sağlamasıyla, uzaktan destek ile seyahat masraflarının minimize edilmesiyle, isteğe uyarlanmış, otomatize edilmiş sunucu izleme, ve sadece kullandığınız hizmetleri ücretlendirmesi gibi benzersiz hizmet olanaklarıyla, AS network’ünüzün işletme değerini maksimize etmenin karşılanabilir yolunu sunmaktadır.

Orta Boy İşletmeler için AS Neden Akla Uygun Gelmektedir
Kurumsal network’lerle kapsamlı deneyime sahip, sertifikalı BT uzmanlarından oluşan AS’ın kadrosu, büyük kurum içi BT organizasyonu sürdürmeden veya büyük ulusal hizmet organizasyonlarına hizmetleri devrederek yüksek maliyetler ödemeden, orta-boy işletmelerin dünya çapında iyi BT Desteği elde etmesini sağlamaktadır.

AS’la çalışmak orta boy işletmelere aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

 • BT Yönetimini Kriz Yönetimine Çevirmekten Kaçınmak
  50 ile 250 network kullanıcısına sahip müşteriler sıklıkla sofistike, kurumsal sınıfta BT altyapılarına sahiptir, fakat kurum içi BT kadrosu nadiren kompleks network’lerin ihtiyaç duyduğu tüm BT desteğini sağlayabilecek derin ve geniş teknik uzmanlığa sahiptir. İç kaynaklar sıklıkla çok çalışırlar ve bütçeyle ilgili gerçekler tam zamanlı ek IT kadrosunun kiralanmasına izin vermez. 

  Bu ortamlar ortalama çalışan değişiminden daha yüksek oranlara maruz kalır ki, destek kadrosunun değişmesi network’un geliştirilmesi yerine çalışır halde kalmasına odaklanmalarına yönlendirmektedir. Tarih, dizayn, gerçekleştirme ve network mimarisindeki bilgi eksikliği, ve krizler arasında çok az zaman olması, yeni destek kadrosunun etkili network iyileştirmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesini veya değişen iş gerekliliklerine ayak uyduracak sistem geçişlerini olasılık dışı hale getirir.
 • Üst Yönetimin Network’lere değil, İşe Odaklanmasını Sağlamak
  Pek çok orta-boy işletme, büyük kurum içi BT kadrosunun nadiren stratejik iş avantajları yaratmasından dolayı, bilişim teknolojileri için dış kaynak kullanımlı destek modellerine geçmektedir. Tüm BT Hizmetlerini kurum içi elde etmeye kalkışmak, üst yönetimin BT sorunları ile bataklığa gömülmesine, yüksek teknolojili yatırımların verimsiz dönüşler sağlamasına sonuçlanmaktadır.

  Kurumlar kritik görevli uygulamalarını desteklemek için güvenilir, zengin özellikli, ölçeklenebilir, ve aksaklığa dayanıklı BT ortamlarına ihtiyaç duyuyorlar, fakat kendileri öyle sistemlere sahip olmak ve oluşturmak için veya büyük kurum içi BT kadrosunu yönetmek konusunda çok az duyarlı olmaktadırlar. Akıllı dış kaynak kullanımı veya birlikte çalışmak firmaların kendi iç kaynaklarının hizmet verdikleri pazarlarda en büyük stratejik ve rekabet avantajları elde etmeye yoğunlaşmalarına izin vermektedir.
 • En İyi Network Teknolojisine Hızlı Geçiş Yapmak
  Pek çok firma son beş yıldaki zorlu ekonomik zamanlarda, hayatta kalmakla ilgilenmek sırasında kesinti yapılan BT bütçelerinin bir sonucu olarak çaresiz olarak tarihi geçmiş BT ortamlarından zarar gördüler. Ekonomik refahın pek çok pazar segmentine dönmesiyle, açlık diyetlerinin sonucu olarak pekçok iş network’ünde eski teknoloji bilişim sistemleri sıkıntılar yarattı. 

  Bu sorun yeni uygulamalar ve müşteri merkezli bilişim çözümlerine taleplerin eski sistemlere kolayca adapte edilememesiyle görünür hale geldi. Firmalara günün şartlarına uymayan ortamlarla yüklenmemiş, web temelli e-ticaret, satış extranetleri, müşteri portalleri, ve entegre ürün sağlama yönetimi gibi modern, müşteri dostu uygulamalarla yeni türeyen rakiplerince gittikçe artarak meydan okunmaktadır. Bütçeler var olabilir, fakat sıklıkla yanlızca mevcut kaynaklarla önemli girişimler gerçekleştirilemez. Tam zamanlı yönetim nadiren projeye özel işler için uzun-dönem ekonomik duyarlılık gösterebilir, ve kurumlar sıklıkla kritik projelerin tam hızlı çalışmaları için kaynakları oluşturma zamanına sahip değildir. Bu koşullarda, sorunları derhal çözebilmek için dış kaynak kullanımını seçmek çok uygun maliyetli olabilecektir.

Başvuru

AS’ın network destek paketleri hakkında daha fazla bilgi almak için mesaj gönderebilirsiniz.