11
Apr

Hedeflerimiz

Danışmanlık:

  • Kurumların stratejik ve operasyonel olarak gerçekçi ve uluslararası standartlarda altyapıya sahip olmaları
  • BT Sistemleri mimarisinin oluşturulması, uygulanması, uygulama sonrasında bakım ve korunmasını sağlayacak aktif döngülerin hazırlanması
  • Stratejik ve Operasyonel gerekliliklerden oluşan değişimlerin geçiş dönemi yönetiminin efektif olarak gerçekleştirilmesi

Network & Sunucu Sistemleri Kuruluşu:

  • Kurumların kısa, orta ve uzun vadeyi göz önüne alarak ihtiyaçlarına özelleştirilmiş alt yapıların hazırlanması
  • Kurum içi iş döngülerinin olabildiğince BT sistemleri tarafından yönetilir hale getirilmesi
  • Kurum BT Yönetiminin, Kurum Güvenlik Yönetimi olduğunun bilinciyle, kurum içi yetkilendirme ve kaynaklara ulaşımın en güvenli şekilde yapılandırılması

İnternet Çözümleri:

  • Kurumların hedef kitlelerine, sundukları ürün ve hizmetlere ve kurum kültürlerine uyumlu, kuruma özel web sitesi / portalı / mağazası tasarımının oluşturulması
  • Potansiyel müşterilerin sitede kalış süresini arttırmak amaçlı olarak sitenin daha akışkan ve dinamik içeriğe sahip olmasının sağlanması ve bu dinamikliği besleyecek müşteriler için çok kolay bir yeni haber / bilgi giriş ara yüzü sunulması
  • Sadece sitelerin kurulmuş olmasının yetersizliğinin bilinciyle, hazırlanmış sitelerin internette çok daha rahat, hızlı ve önde ulaşılmasının sağlanması amacıyla, SEO (Arama Motoru Optimazyonu) hizmetlerinin verilmesi